top of page

Welcome 11 new members joining MIND Lab

Aug 2023 

new member 20232.jpg
new member 20231.jpg

We would like to extend a warm welcome to Xingyu WU, Shenghao WU, Yuxiao HUANG, Xun ZHOU, Yu ZHOU, Ziyuan YE, Beichen HUANG, Yinsong YAN, Haokai Hong, XinmengXU and Yajie ZHANG . We wish them great success and remarkable achievements in their future work at MIND Lab.

bottom of page